top of page
Política de Privacidade

Actualizado o 2 de abril de 2021

(...)

O seguinte describe a política de privacidade asociada a todo o desenvolvemento de software por Doppel Connect LLC.

(...)

O desenvolvemento de software por Doppel Connect LLC créase xunto co motor Unity. Doppel Connect non recolle ningunha información adicional dos seus usuarios máis alá da recollida por terceiros en asociación con Unity. Todos os usuarios poden acceder á política de privacidade de Unity visitando a seguinte ligazón:

(...)

Política de privacidade de Unity

(...)

(...)

bottom of page